Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2013

xavras
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
xavras
Ucieczka od emocji nigdy sie nie udaje. Trzeba sie z nimi zmierzyć, poradzic sobie z nimi. I z ludźmi, których dotyczą.
xavras
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viacatchdimoment catchdimoment

March 14 2013

xavras
1462 fcea 500
Look Deep 
xavras
Tatry
Reposted fromkanusia kanusia viamountains mountains
xavras
Norway
Reposted frombethgadar bethgadar viamountains mountains
xavras
8608 06e3
Reposted frommadlenaa madlenaa viamountains mountains
xavras
France
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamountains mountains
xavras
Cerro Torre, Los Glaciares, Patagonia - El Chalten, Santa Cruz
Reposted fromlouve louve viamountains mountains

March 12 2013

xavras
St. Mary's Basilica in Cracow
Reposted frompl pl viabeautifulphoto beautifulphoto
xavras
6524 70f9
Reposted from654675674 654675674 viabeautifulphoto beautifulphoto
xavras
xavras
2800 b204 500
Reposted fromsupple supple viabeautifulphoto beautifulphoto
xavras
8610 2949
Reposted fromWeks Weks viabeautifulphoto beautifulphoto
xavras
6613 96ba
Reposted frommaaraw maaraw viabeautifulphoto beautifulphoto
xavras
5191 b4ba 500
xavras
7136 356b 500
RAF Red Arrows
xavras
xavras
Reposted frombeautifulphoto beautifulphoto
xavras
7630 b6bf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl